ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://site.nia.or.th/ 
  2. คลิกที่เมนู Register เพื่อทำการลงทะเบียน หลังจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ  สามารถคลิกที่เมนู Profile จะแสดงข้อมูล QR Code (สามารถ Capture Screen ไว้ได้)  
  4. แสดง QR Code ให้กับเจ้าหน้าที่ หน้างาน เพื่อเข้าชมงานได้
[pdfjs-viewer url=https://site.nia.or.th/wp-content/uploads/2023/06/Manual-Visitor_resize-compressed.pdf.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px]